microgard-2000
microgard1500quan-ao-chong-hoa-chat-microgard-2500quan-ao-bao-ho-microgard2000

Quần Áo Bảo Hộ Chống Hóa Chất MICROGARD

Mô tả sản phẩm

Cấu tạo gồm 2 lớp: Polyethylene film và Nonwoven inner layer, có thể bảo vệ không cho hạt bụi có kích thước > 0,1 microns đi qua.
+ Type 5-B sử dụng trong môi trường bụi dạng thể rắn.
+ Type 6-B sử dụng trong môi trường chất lỏng văng bắn.
+ EN 14126 Chống các tác nhân lây nhiễm
+ DIN 32781 sử dụng trong phun thuốc trừ sâu.
+ EN 1073-2 Chống ô nhiễm bụi phóng xạ.
+ EN 1149-5 Chống tĩnh điện
+ Thiết kế đường chỉ may theo cấu trúc Bound Seam ( không có kẽ hở giữa các lớp chỉ may)

Bình Luận Facebook